Шаблоны Joomla здесь

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
14.09.2011 № 1059

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10.10.2011 за № 1170/19908

Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України № 270 від 12.03.2012

І. Загальні положення

текст

ІІ. Вимоги до персонального складу спеціалізованої вченої ради

текст

ІІІ. Попередній розгляд дисертації у спеціалізованій ученій раді

текст

ІV. Засідання спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації

текст

V. Таємне голосування та робота лічильної комісії

текст

VІ. Розгляд дисертації, надісланої до спеціалізованої вченої ради для додаткового розгляду (колективного рецензування)

текст

VІІ. Проведення засідання спеціалізованої вченої ради для переатестації вченого

текст

VІІІ. Засідання спеціалізованої вченої ради для розгляду питань про позбавлення наукових ступенів

текст

ІХ. Проведення засідання спеціа­лізованої вченої ради для розгляду апеляції

текст

Додатки до Положення про спеціалізовану вчену раду

текст

Згідно посилання http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11

   
© www.nure.ua