Шаблоны для Joomla 3 здесь

Затвер. пост президії ВАК України від 14.06.07 р. № 47-08/6

І. Формула спеціальності

  Спеціальність належить до галузі знань науки і техніки, яка охоплює всі стадії життєвого циклу автоматизованих систем керування (АСК) процесами в організаційно-технічних об’єктах, включаючи розроблення, дослідження, експлуатацію й утилізацію. Наукова та практична значущість розв’язання проблем, притаманних цій спеціальності, полягає у створенні й удосконаленні засобів технологічного, інформаційного та математичного забезпечення, які гарантують високі якісні та кількісні показники процесів в організаційно-технічних об’єктах і комплексах і, як наслідок, підвищення продуктивності, надійності, ритмічності, конкурентоспроможності останніх у різних галузях народного господарства.

ІІ. Напрямки досліджень

1. Методи створення АСК процесами та комплексами різного призначення.
2. Формалізація завдань керування складними організаційно-технічними об’єктами та комплексами, розроблення критеріїв оцінювання якості їхнього функціонування.
3. Моделювання об’єктів і систем керування (статичні та динамічні, стохастичні й імітаційні, логіко-динамічні моделі тощо).
4. Інформаційне та програмне забезпечення АСК організаційно-технічними об’єктами та комплексами.
5. Ідентифікація та контроль параметрів об’єктів керування в різних галузях народного господарства.
6. Діагностування та забезпечення надійності АСК.
7. Системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності при керуванні організаційно-технічними об’єктами і комплексами різного призначення.
8. Розроблення методів моделювання і планування, математичного, алгоритмічного та програмного забезпечення задач аналізу/синтезу складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем, що відрізняються фізичними принципами реалізації, конструктивною та технологічною базами виконання, складом функціональних засобів і устаткування, технічним призначенням і методами керування на різних рівнях ієрархічної структури.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені

Технічні науки.

   
© www.nure.ua